گروه اسفا

تصاویر، بازدیدها و نمایشگاه ها

بازدید رییس سندیکای صنعت برق از کارگاه تولیدی، سال 1402

بازدید معاون علمی رئیس جمهور،دکتر ستاری، سال 1400

بازدید معاون اول رئیس جمهور (جهانگیری)، سال 1398

مسابقه تلویزیونی میدان، سال 1400

بازدید وزیر نیرو، سال1401

بازدید وزیر نیرو، سال1401

بازدید وزیر نیرو، سال1401

نمایشگاه صنعت برق، 1401

نمایشگاه صنعت برق، 1400

نمایشگاه کنفرانس حفاظت، دانشگاه شهید بهشتی، 1401

نمایشگاه محصولات داخلی در صنعت نفت، کیش 1401

تقدیر از شرکت اسفا به عنوان بهترین شرکت دانش بنیان صنعت برق، سال 1401

تست نوعی رله پیشتاز

بخشی از خط تولید

بخشی از خط تولید

دوره آموزشی تست تجهیزات، برق خراسان

جوایز وزیر نیرو (انتخاب همزمان بهترین شرکت دانش بنیان صنعت برق و پژوهشگر برتر صنعت برق در سال 1401)

دسته محصولات کاوش

عکس دسته جمعی محصولات

آزمایشگاه مدل شبکه برق دانشگاه تهران

آزمایشگاه تحلیل حوادث دانشگاه تهران، سال 94

آزمایشگاه تحلیل حوادث دانشگاه تهران، سال 94

آزمایشگاه تحلیل حوادث دانشگاه تهران، سال 94

رله حفاظت جریانی ترانسفورماتور (OC/EF)

رله مدیریت اضافه بار هوشمند ترانسفورماتور

رله‌ حفاظت فیدر

رله جامع حفاظت شبکه‌های
توزیع