درباره ما --> گواهی ها و تاییدیه ها
 • تایپ تست کامل و گزارش مطابقت با آزمون شورای ارزیابی و استاندارهای تولید توانیر برای رله جریان زیاد  HAFEZ121 از آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت مستقر در پژوهشگاه نیرو که شامل تست های زیر می شود:
 1. ابعاد و ساختار
 2. آزمون اندازه گیری خطای پیک آپ و Reset ratio در حالت ماندگار
 3. آزمون تعیین خطای زمانی عملکرد Trip در حالت ماندگار
 4. آزمون تعیین خطای Reset time در حالت ماندگار
 5. آزمون عملکرد گذرا-بیش رسی گذرا (در برابر موج با افست DC)
 6. آزمون اندازه گیری زمان بیش رسی (Overshoot time)
 7. آزمون عملکرد در برابر سیگنال ورودی متغیر با زمان (مختص ماژول 51)
 8. آزمون اندازه گیری دقت واحدهای نمایش
 9. آزمون واحد سدکننده عملکرد در برابر جریان هجومی (Inrush current blocking)
 10. آزمون عملکرد واحد راه اندازی بار سرد (CLP)
 11. آزمون اندازه گیری دقت نمایش فرکانس
 12. آزمون عملکرد واحد دیماند
 13. آزمون عملکرد واحد تشخیص قطع فاز (BC)
 14. آزمون عملکرد واحد تشخیص خطای کلید قدرت (BF)
 15. آزمون عملکرد واحد مونیتورینگ کلید قدرت (CB monitor)
 16. آزمون عملکرد نظارت بر مدار تریپ (TCS)
 17. آزمون عملکرد تابع ترموستات
 18. آزمون عملکرد واحد اضافه بار حرارتی، ماژول 49
 19. آزمون عملکرد واحد ریکلوزر، ماژول 79
 20. صحه گذاری بر فاصله خزشی و هوائی (آزمون قدرت دی الکتریک فرکانس قدرت)
 21. صحه گذاری بر فاصله خرشی و هوائی (آزمون اندازه گیری مقاومت عایقی)
 22. نرخ IP (درجه نفوذپذیری)
 23. ولتاژ عایقی ایمپالس (ضربه صاعقه)
 24. صحه گذاری مقاومت عایقی (بعد از آزمون های محیطی)
 25. مقاومت الکتریکی اتصال حفاظتی زمین
 26. شعله پذیری مواد عایقی و بدنه
 27. بررسی وضعیت در صورت ایجاد یک مورد خطای داخلی
 28. اندازه گیری حداکثر دمای قطعات و مواد
 29. بررسی اثرات حرارتی اعمال مقادیر کوتاه مدت
 30. بررسی مقادیر نامی قطع و وصل در رله های خروجی
 31. اندازه گیری بردن ورودی های ولتاژ از جانب PT
 32. اندازه گیری بردن ورودی های جریانی از جانب CT
 33. اندازه گیری بردن منبع تغذیه – در حالت انتظار
 34. اندازه گیری بردن منبع تغذیه – در حالت ماکزیمم بار
 35. اندازه گیری بردن منبع تغذیه در حالت نرمال، جریان راه اندازی و زمان راه انداری
 36. اندازه گیری بردن ورودی های دیجیتال
 37. بررسی محدوده ولتاژی عملکرد نرمال منبع تغذیه
 38. بررسی اثرات اعمال تغییرات و قطعی در تغذیه، مولفه AC در منبع تغذیه  DC
 39. آزمون گرمای خشک توام با صحه گذاری بر عملکرد
 40. آزمون سرما توام با صحه گذاری بر عملکرد
 41. آزمون گرمای خشک در حداکثر دمای انبارش
 42. آزمون تغییرات دمایی دوره ای توام با صحه گذاری بر عملکرد
 43. آزمون گرمای مرطوب ماندگار توام با صحه گذاری بر عملکرد 
 44. آزمون ویبره پاسخ و تحمل سینوسی
 45. آزمون شوک پاسخ و مقاومت
 46. آزمون ضربه Bump
 47. آزمون زلزله Seismic
 48. اندازه گیری نویز بازتاب تابشی
 49. اندازه گیری نویز بازتاب هدایتی
 50. مصونیت در برابر اغتشاش تابشی القا شده توسط میدان مغناطیسی فرکانس رادیویی
 51. مصونیت در برابر تخلیه الکترواستاتیکی (ESD)
 52. مصونیت در برابر میدان مغناطیسی فرکانس قدرت
 53. مصونیت در برابر اغتشاش هدایتی القا شده توسط میدان مغناطیسی فرکانس رادیویی
 54. مصونیت در برابر موج سریع الکتریکی گذرا (EFT)
 55. مصونیت در برابر موج میراشونده نوسانی فرکانس 1Mhz
 56. مصونیت در برابر موج پرانرژی Surge
 57. مصونیت در برابر ولتاژ فرکانس قدرت (فقط ورودی های دیجیتال)
 58. صحه گذاری بر کمیت مشخصات ارائه شده
 59. اندازه گیری مقاومت کنتاکت ها در حالت وصل
 60. آزمون استقامت عایقی در دو سر کنتاکت ها
  
 
OC_NRI
 
 • آزمون های بررسی و صحه گذاری دقت اندازه متغیرهای الکتریکی دستگاه PAYESH – M111  از آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت مستقر در پژوهشگاه نیرو که شامل تست های زیر می شود:
 1. آزمون بررسی و اندازه گیری خطای نمایش ولتاژ‌ در حالت تعادل
 2. آزمون بررسی و اندازه گیری خطای نمایش جریانی
 3. آزمون بررسی و اندازه گیری خطای نمایش ولتاژی در حالت نامتعادل
 4. آزمون بررسی و اندازه گیری خطای نمایش توان اکتیو
 5. آزمون بررسی و اندازه گیری خطای نمایش توان راکتیو
 6. آزمون بررسی و اندازه گیری خطای نمایش فرکانس
meter_NRI
 

ما را دنبال کنید
Telegram AparatInstagramLinkedInYoutube
logo

کد پستی: 1439957131
الکترونیک سازان فن آریا (تلفکس): 88013196-021
کیا الکترونیک فراز (تلفکس): 22884350-021
فروش رله حفاظتی و پاورمیتر: 1090869-0912
پشتیبانی فنی رله حفاظتی و پاورمیتر: 2260520-0938
فروش دستگاه تستر کاوش: 5671098-0912
پیشتیبانی فنی تست تجهیزات: 2260733-0938
تماس اضطراری: 0374831-0912

تمامی حقوق برای گروه اسفا محفوظ می باشد.