CVT Calibration Package

  • اندازه‌گیری خطای CVT برقدار با  عدم قطعیت ۰.۰۱۵ درصد (دامنه)  و یک دقیقه (فاز)
  • جبران خطای ترانسفورماتور‌های ولتاژ ( CVT و VT)
  • افزایش دقت اندازه‌گیری ولتاژ و کاهش خطای‌ محاسبه‌ی انرژی نیرو‌گاه‌ها و صنایع
  • کاهش هزینه‌ی جایگزینی CVT معیوب

سیستم کالیبراسیون ترانسفورماتور ولتاژ در پست های الکتریکی فشار با نام KAVOSH VT Calibrator توسط تیم تحقیق و توسعه گروه اسفا (ESFA Group) طراحی و ساخته شده است. این سیستم برای اندازه‌گیری و جبران خطای موجود در PT و به ویژه CVT (ترانسفورماتور ولتاژ خازنی) مورد استفاده قرار می گیرد. تست کلاس دقت در زمان تولید ترانسفورماتورهای ولتاژ توسط سازنده انجام می شود و طبق رویه متداول در کشور خطای مجاز آنها 0.2 یا 0.5 درصد است. با گذشت زمان به دلایل گوناگونی نظیر معیوب شدن بخشی از CVT (مانند سوختن تعداد محدودی از المان‌های خازنی و یا رخداد پدیده پیری مغناطیسی در هسته ترانسفورماتور میانی)، خطای ناشی از مدار متصل به ثانویه (نظیر افت ولتاژ بالا در مسیر کابل متصل به ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ یا القای ولتاژ الکترومغناطیسی و الکترواستاتیکی در این کابل) یا اتصال بردن نامناسب به CVT باعث کاهش دقت اندازه‌گیری این تجهیز شده و باعث می شود که خطای آن از محدوده مجاز تجاوز نماید. طبق اندازه‌گیری-های میدانی انجام شده توسط محققان دانشگاه تهران و باحضور خبرگان صنعتی، بصورت متوسط انتظار می رود که حدود 20% از CVTهای موجود در پست‌های فشار قوی دارای خطایی بیشتر از مقدار مجاز می‌باشند. اگرچه تاثیر عمده افزایش خطای CVT، اندازه گیری نادرست توان و انرژی است، ولی در برخی موارد مشاهده شده است که بر عملکرد سیستم های حفاظتی و کنترلی نیز تاثیر نامطلوبی دارد. بنابراین اندازه‌گیری دوره‌ای و رفع ایراد از ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری در دستورالعمل های شرکت توانیر و همچنین استانداردIEC/IEEE TR61869-105  مورد تاکید قرار گرفته است تا از بروز این مشکلات جلوگیری شود. 
پس از اطلاع از افزایش خطای CVT، می توان نسبت به تعویض آن اقدام کرد که هزینه ای بیش از 5000 دلار برای CVTهای سطح ولتاژ انتقال به همراه دارد. روش دیگر این است که مطابق "دستورالعمل تست، سرویس، نگهداری و تعمیرات دوره‌ای ترانسفورماتورهای جریان" که توسط شرکت توانیر ابلاغ شده است، بدون نیاز به تعویض CVT معیوب، خطای اضافی جبران سازی شود. یکی از روشهای اقتصادی و عملی این است که یک ترانسفورماتور کمکی ویژه (ESFA AVT) در مسیر ثانویه CVT معیوب و در تابلوی مارشال مجاور این CVT یا یکی از تابلوهای مربوطه در اتاق کنترل بکار رود. از جمله مشخصات فنی ویژه ESFA AVT این است که نه تنها باعث بروز پدیده فرورزنانس با CVT نمی شود، بلکه باعث کاهش حالتهای گذرای موثر بر رله های حفاظتی نیز خواهد شد. بعلاوه قادر است خطای CVT را بعد از جبران سازی در محدوده بسیار ناچیزی حفظ نماید. بعلاوه می توان با تنظیم مجدد تپ های مربوطه، در صورت نیاز روند کالیبراسیون CVT را تکرار کرده یا از آن در محل دیگری استفاده نمود. 
مزیت‌های بکارگیری سیستم KAVOSH VT Calibrator :
•    هزینه بسیار پایین و سرعت بالا در پیاده‌سازی و بهره‌برداری
•    عدم نیاز به بی برقی فیدر به هنگام اندازه گیری خطای CVT مربوطه و جبران سازی خطای آن
•    دقت بسیار بالا در اندازه‌گیری خطا (015/0 % در دامنه و 1 دقیقه در زاویه) و تکرار پذیری فرایند مورد استفاده 
•    جبرانسازی ولتاژ القایی در کابل ثانویه CVT مرجع و جریان خازن شنت کابل 
•    عدم ایجاد تاثیر منفی بر CVT معیوب و رله های حفاظتی متصل به آن
ما را دنبال کنید
Telegram AparatInstagramLinkedInYoutube
logo

کد پستی: 1439957131
الکترونیک سازان فن آریا (تلفکس): 88013196-021
کیا الکترونیک فراز (تلفکس): 22884350-021
فروش رله حفاظتی و پاورمیتر: 1090869-0912
پشتیبانی فنی رله حفاظتی و پاورمیتر: 2260520-0938
فروش دستگاه تستر کاوش: 5671098-0912
پیشتیبانی فنی تست تجهیزات: 2260733-0938
تماس اضطراری: 0374831-0912

تمامی حقوق برای گروه اسفا محفوظ می باشد.