خانه     محصولات     SARV   SARV-EMS  SARV-EMS

مطالعات آفلاین و آنلاین شبکه‌های انقال و فوق توزیع شامل:
  • تخمین حالت 
  • پخش بار
  • مانور شبکه

راهبری شبکه‌های برق به دلیل وسعت و توسعه قابل ملاحظه آنها همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دراین راستا، مراکز کنترل در سامانه اسکادای خود اقدام به پیاده‌سازی نرم‌افزارهای مطالعات سیستم (EMS) می‌کنند. هدف از این نرم‌افزارها انجام مطالعات آنلاین و آفلاین شبکه جهت بهره برداری آگاهانه شبکه است. به دلیل ضرورت نصب سامانه بومی EMS از دیدگاه امنیت سایبری در مراکز کنترل، شرکت دانش بنیان اِسفا اقدام به پیاده‌سازی نرم افزار بومی EMS کرده که می تواند به صورت یکپارچه در کنار سامانه اسکادا قرار گیرد و وضعیت شبکه را به هنگام وقوع حادثه و یا آفلاین مطالعه نماید. از آنجا که این نرم‌افزار توسط متخصصان ایرانی پیاده سازی شده امکان توسعه پذیری با کمترین هزینه بنابه درخواست کارفرماوجود دارد. مهم ترین ماژول های این نرم افزار عبارت است از:
⚡️ مطالعات آنلاین رویت پذیری شبکه 
⚡️ مطالعات آنلاین تخمین حالت شبکه
⚡️ مطالعات آنلاین  کامل و جامع پخش بار شبکه شامل شبکه های متقارن و نامتقارن مبتنی بر دو روش نیوتن-رافسون و CIM مناسب برای شبکه های انتقال، فوق توزیع و توزیع
مطالعات لحظه ای ارزیابی مانور شبکه قدرت
⚡️ مستندسازی Snap shot شبکه جهت سایر مطالعات شبکهما را دنبال کنید
Telegram AparatInstagramLinkedInYoutube
logo

کد پستی: 1439957131
الکترونیک سازان فن آریا (تلفکس): 88013196-021
کیا الکترونیک فراز (تلفکس): 22884350-021
فروش رله حفاظتی و پاورمیتر: 1090869-0912
پشتیبانی فنی رله حفاظتی و پاورمیتر: 2260520-0938
فروش دستگاه تستر کاوش: 5671098-0912
پیشتیبانی فنی تست تجهیزات: 2260733-0938
تماس اضطراری: 0374831-0912

تمامی حقوق برای گروه اسفا محفوظ می باشد.