گروه اسفا

اکسسوری ها

فیلتر بر اساس دسته بندی

فیلتر بر اساس دسته بندی

رله حفاظت جریانی ترانسفورماتور (OC/EF)

رله مدیریت اضافه بار هوشمند ترانسفورماتور

رله‌ حفاظت فیدر

رله جامع حفاظت شبکه‌های
توزیع